marți, 15 martie 2011

Sonet CCXXIX de Vasile Voiculescu


Nu-ţi spun niciun adio: cum n-ai mai exista...
Rămâi doar coaja celei pe care-o iau cu mine...
Ţi-am supt adânc esenţa şi te-am golit de tine...
Plec numai cu splendoarea şi frumuseţea ta;
Las ochii, falşi luceferi, şi iau privirea dragă,
Las buze reci de idol şi iau sărutul lor,
Uit sânii, duc căldura şi forma lor întreagă,
Fur neagra avalanşă de păr când se dezleagă,
Din trup îmbrăţişarea de vrej ameţitor...
Zvârl inima stricată, ce-ţi şchiopătă alene,
Cu scopuri nepătrunse ţesute-n linguşiri
– Când prefăcute lacrimi, când râsete viclene –
Capcană-n chip de suflet ascunsă-n amăgiri...
  Cu tot ce-am strâns din tine curat, ca Prometeu,
  Am să te-alcătui altfel, dar suflet îţi dau eu.

(Luni, 31 decembrie 1956)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu