Listă poeţi români


Andrei Mureşanu
Vasile Alecsandri
Dimitrie Bolintineanu
Gheorghe Sion
Alexandru Depărăţeanu
B. P. Hasdeu
Neculai Beldiceanu
Mihai Eminescu
Veronica Micle
Ion Luca Caragiale
Alexandru Macedonski
Duiliu Zamfirescu
Alexandru Vlahuţă
George Coşbuc
Dimitrie Anghel
Şt. O. Iosif
Mihai Codreanu
Ştefan Petică
Elena Farago
Tudor Arghezi
Mihail Sadoveanu
George Bacovia
Panait Cerna
Octavian Goga
Ion Minulescu
Vasile Voiculescu
Mateiu Ion Caragiale
Emil Isac
Vasile Militaru
George Topârceanu
Ion Buzdugan
Nicolae Davidescu
Alexie Mateevici
Mihail Săulescu
Artur Enăşescu
Nichifor Crainic
Victor Eftimiu
Adrian Maniu
Ion Pillat
Perpessicius
Aron Cotruş
Demostene Botez
Otilia Cazimir
Camil Petrescu
Ion BarbuLucian Blaga
Ion Vinea
Tristan Tzara
Ionel Teodoreanu
Tudor Vianu
Barbu Fundoianu
George Călinescu
Alexandru Philippide
George Lesnea
Saşa Pană
Zaharia Stancu
Vladimir Streinu
Marcel Breslaşu
Petre Strati
Ilarie Voronca
Virgil Gheorghiu
Radu Gyr
Traian Chelariu
Radu Boureanu
Emil Giurgica
Mihai Beniuc 
Dan Botta
Dragoş Vrânceanu
Geo Gogza
Virgil Carianopol
Cicerone Teodorescu
Ion Sofia Manolescu
Virgil Teodorescu
Eusebiu Camilar
Liviu Deleanu
George Drumur
Eugen Jebeleanu
Miron Radu Paraschivescu
Emil Botta
Andre Lupan
Vasile Posteucă
Nicolai Costenco
Teodor Nencev
Nicolae Ţaţomir
Maria Bănuş
Bogdan Istru
Gellu Naum
Vintilă Horia
Magda Isanos
Alexandru Robot
Haralambie Ţugui
Dimitrie Stelaru
Ştefan Baciu
George Meniuc
Mihu Dragomir
Teohar Mihadas
C. A. Munteanu
George Uscătescu
Nicolae Tăutu
Radu Stanca
Arcadie Donos
Vasile Leviţchi
Paul Mihnea
Veronica Porumbacu
Ştefan Augustin Doinaş
Ion Caraion
Iosif Balţan
Mihail Grama
Traian Iancu
Victor Felea
Eta Boeriu
Eugen Barbu
Aurel Gurghianu
Lucian Valea
Victor Tulbure
A. E. Baconsky
Valentin Roşca
Leonid Dimov
Tudor George
Dominic Stanca
Dan Deşliu
Petru Zadnipru
Teodor Pâcă
Alexandru Andriţoiu
Ştefan Bănulescu
Al. Căprariu
Vasile Nicolescu
Florin Mihai Petrescu
Teodor Mazilu
Tiberiu Utan
Ion Bolduma
Vitalie Tulnic
Petre Ghelmez
Pavel Boţu
Stelian Gruia
Grigore Hagiu
Nichita Stănescu
Victor Teleucă
Florin Mugur
Liviu Damian
Nicolae Labiş
Corneliu Sturzu
Damian Ureche
Marin Sorescu
Emil Loteanu
Gheorghe Tomozei
Ion Vatamanu
Dan Laurenţiu
Ioanid Romanescu
Cezar Baltag
Ion Gheorghiţă
Romulus Guga
Adrian Dohotaru
Mircea Ciobanu
Paul Emanuel
Gheorghe Pituţ
Ion Chiriac
Ion Iancu Lefter
Ioan Alexandru
Iacob Burghiu
Petru Dudnic
Ilie Motrescu
Mihai Ursachi
Ovidiu Hotinceanu
Virgil Mazilescu
Florin Muscalu
Daniel Turcea
George Ţărnea
Constantin Ştefuriuc
Gabriela Negreanu
Leonard Tuchilatu
Dan David
Aurel Dumitraşcu
Cristian Popescu
Ana Blandiana
Mircea Dinescu
Adrian Păunescu