vineri, 30 noiembrie 2012

Sonet CXXX de William Shakespeare

Sonet CXXX de William Shakespeare
Traducere de Cristian Vasiliu
Traducere de Radu Ştefănescu
Traducere de Neculai Chirică
Traducere de Gh. Tomozei
Traducere de N. Pintilie
Traducere Ion Frunzetti

Sonet CXXX de William Shakespeare
(întoarcere)
My mistress' eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red, than her lips red:
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damasked, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound:
I grant I never saw a goddess go,
My mistress, when she walks, treads on the ground:
And yet by heaven, I think my love as rare,
As any she belied with false compare.

Traducere de Cristian Vasiliu
(întoarcere)
Sub pleoape nu i se ascunde-un soare,
Mărgeanul de pe buze i-a pălit,
De-i albă neaua, sânul ei îmi pare
Posomorât iar păru-i - de-antracit;
Petala roze-i alb-trandafirie
Şi fragedă, cum nu-i al ei obraz
Şi mult mai multe-arome te îmbie
Decât al respiraţiei talaz;
Ador să o ascult ca-ntâia-oară,
Deşi dintr-ânsa nu răsare-un cânt
Şi chiar de cred zeiţele că zboară,
Iubita mea, ştiu, umblă pe pământ.
Decât iubirea însă n-am să-i fac
Alt compliment doar pentru-a-i fi pe plac!

Traducere de Radu Ştefănescu
(întoarcere)
Nu-i niciun soare-n ochii doamnei mele...
De jar i-e buza - un cărbune stins.
Cosiţa - sârmă, drept e, în inele,
Iar sânii oacheşi, parcă înadins.
În roz şi alb văzut-am roze, sute,
Dar, vai, niciuna în obrajii ei;
M-au desfătat odoruri mai plăcute
Decât respiră dânsa de-obicei...
E dulce glasu-i, totuşi o vioară
Îmi pare că vorbeşte mai frumos,
Şi n-am habar zeiţele cum zboară,
Dar ei, cum văd, pământu-i de folos.
zei, poeţii mint! Atât mai zic:
Ca ea, pe lumea asta nu-i nimic...

Traducere de Neculai Chirică
(întoarcere)
Nu-s ochii Doamnei mele rupţi din soare
Nici roşul de pe buze nu-i mărgean;
Omătu-i alb, dar sânu-i oacheş pare,
Iar negrul păr sârmos, ca de ţigan.
Ştiu roşii, albe – roze de Damasc,
Dar faţa ei nu are-aşa vopsele;
Dintru-un parfum mai dulci zefiri se nasc
Decât din tot parfumul Doamnei mele.
Îmi place s-o ascult când îmi vorbeşte
Dar de un cântec mult mai mult mă-ncânt:
Nu ştiu cum calcă zâna îngereşte,
Dar Doamna mea păşeşte pe pământ.
Şi totuşi jur că n-are-asemănare
Cu cele ce se cred rupte din soare!
 
Traducere de Gh. Tomozei
(întoarcere)
Nu-s sori, ochii iubitei, nu scânteie
roşia-i gură ca mârgeanu-n mări,
de-i albă neaua, sânul ei de ce e
posomorât, şi-i noapte al ei păr?
Ştiu, din Damasc, albe şi roşii roze
cu care chipul nu-i e logodit,
miresme ştiu, stârnind apoteoze
străine de al Doamnei duh smerit,
îmi place s-o ascult, deşi-i mai scumpă
auzului, o muzică,-i ştiut,
nu le-am văzut, zeiţele cum umblă
dar ea, mergând, păşeşte doar pe lut.
Şi totuşi, jur pe cer, făptura-i rară
 cu nimeni şi nimic nu se compară.

Traducere de N. Pintilie
(întoarcere)
Ai dragei mele ochi nu-s rupţi din soare,
Nici gura-i de coral de-aprinsă ce-i,
Sârmoasă mreajă părul ei îmi pare,
De-i albă neaua, brun e sânul ei.
Am trandafiri şi albi şi roşii, însă
Pe faţa ei îi caut în zadar,
Cunosc mireasma-ntr-o suflare strânsă,
Dar ea nici în miresme n-are har.
Mi-i dragă vocea-i când se-nalţă lină,
Dar orice zvon al muzicii-i mai sfânt,
Zeiţe n-am văzut mergând prin tină,
Ea totuşi calcă pe acest pământ.
Si totuşi draga mea e mult mai rară
Ca ale celor ce, minţind, compară.

Traducere Ion Frunzetti
(întoarcere)
Nu-s ochii dragei mele stropi de soare
Şi roşul gurii ei nu-i de coral.
De-i albă neaua, sânu-i oacheş pare
Şi negrul păr i-e ca o sârmă-n val.
Ştiu roze albe, ştiu şi roze roşi,
Dar nu-i socot obrajii trandafiri
Şi-s bălsamuri mai dulci să le miroşi
Decât e boarea întregei sale firi.
Îmi place s-o aud, deşi plăcut
Mai mult mi-e zvonul muzicilor parcă.
Eu mers de zâna încă n-am văzut,
Dar draga mea e clar că-n ţărnă calcă.
Şi totuşi, eu o cred la fel de rară
Cum spun şi cei ce mint când o compară.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu